eConsult

Met eConsult kunt u via deze site een vraag stellen aan de medewerkers van onze praktijk.

Spoedgevallen
Neem bij spoedgevallen direct telefonisch contact met de praktijk. Bel de praktijk ook wanneer u twijfelt over de ernst van de klachten: 0596-571284

Bel in geval van levensbedreigende situaties het landelijk noodnummer 112.


Patiëntenfolder e-consult bij de huisarts

Hoe werkt het?

Aanmelding voor het e-consult

Als u voor het eerst gebruikmaakt van het e-consult, krijgt u (eenmalig) het verzoek u aan te melden. U vult uw gegevens online op een formulier in en verzendt dit naar de huisartsenpraktijk. De praktijk controleert uw gegevens en gaat na of u als patiënt bent ingeschreven. Als alles in orde is, wordt uw aanmelding geactiveerd en krijgt u een inlognaam en een wachtwoord toegestuurd. Daarmee hebt u – via een beveiligde internetverbinding – toegang tot het e-consult. LET OP: zorg ervoor, dat anderen uw inlognaam en wachtwoord niet kunnen achterhalen!

Ontvangstbevestiging en antwoordbericht

De praktijk stuurt u een ontvangstbevestiging, nadat u zich heeft aangemeld en steeds nadat u een vraag heeft gesteld. U ontvangt ook een bericht op het moment dat de praktijk uw vraag heeft beantwoord. U kunt van tevoren aangeven of u deze berichten per e-mail en/of per sms wilt ontvangen. In deze berichten staan géén medische of persoonlijke gegevens, ze bevatten alleen een melding, dat uw bericht door de praktijk is ontvangen of dat de praktijk uw vraag heeft beantwoord in het – via uw inlognaam en wachtwoord toegankelijke – beveiligde deel van de website.

Antwoord van de praktijk

U start het internetconsult door op de website van de huisartsenpraktijk te klikken op ‘Online spreekuur’. Als u een vraag stelt, ontvangt u per omgaande bericht wanneer het antwoord te verwachten is. Over het algemeen zal dit één tot twee werkdagen duren. Dit kan betekenen dat een vraag die u op vrijdagmiddag verstuurt, pas drie of vier dagen later wordt beantwoord. De tijdsduur hangt ook af van de werktijden van uw zorgverlener. Het tijdsbestek dat in het bericht wordt aangegeven, is de maximale wachttijd voor uw specifieke vraag en situatie.

Zodra het antwoord online staat, ontvangt u een bericht per e-mail of sms. Dit bericht bevat niet het antwoord zelf, maar meldt alleen dat het antwoord online staat. U kunt met uw inlognaam en wachtwoord inloggen op het beveiligde deel van de website en daar het antwoord lezen.

Wie leest uw vraag?

Als u een vraag stelt, kunt u zelf bepalen aan wie u de vraag stelt. Andere zorgverleners in de praktijk (huisartsen en praktijkassistentes) hebben géén inzage in uw vragen per e-consult. Als de door u gekozen zorgverlener afwezig is, kunt u hem/haar géén vraag stellen, tenzij de taken (tijdelijk) zijn overgenomen door een andere huisarts of praktijkassistente. Dit staat dan duidelijk aangegeven. U bent er dus altijd van tevoren van op de hoogte wie uw vraag zal lezen.

Ongeschikte en geschikte vragen

Ongeschikte vragen voor een e-consult zijn:

 • Spoedeisende vragen
 • Vragen waarvan u niet zeker weet of ze spoedeisend zijn
 • Vragen over klachten die verergeren of veranderen
Andere ongeschikte vragen zijn:
 • Vragen over nieuwe lichamelijke klachten

Vaak is dan lichamelijk onderzoek nodig. Voor deze vragen kunt u een afspraak maken voor het spreekuur.

 • Vragen over emotionele problemen

Een gesprek waarbij u elkaar kunt zien, is dan het meest geschikt. Bovendien is het soms lastig om emotionele problemen op te schrijven. Voor deze vragen kunt u een afspraak maken voor het spreekuur.

Geschikte vragen voor een e-consult zijn:

 • Vragen over onderzoeksuitslagen, bijvoorbeeld van een röntgenfoto of bloedonderzoek
 • Vragen over (de controle van) een chronische ziekte waarvan de huisarts al op de hoogte is, zoals hoge bloeddruk, suikerziekte of astma
 • Vragen over medicijnen, bijvoorbeeld over het effect, bijwerkingen, doorgaan of stoppen
 • Vragen over leefstijl zoals afvallen, voeding, alcoholgebruik en stoppen met roken
 • Vragen over (lichamelijke) klachten waarvoor u al eerder op het spreekuur bent geweest
 • Vragen naar aanleiding van een eerder contact

Is het e-consult veilig?

Richtlijn

Regels voor en adviezen over het internetconsult zijn vastgelegd in de Richtlijn online arts-patiënt contact van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Geneeskunst (KNMG).

Privacy en veiligheid

Uw vragen en antwoorden worden niet per e-mail verzonden, maar via een beveiligde inter­net­verbinding. Dit voorkomt dat uw medische gegevens voor anderen zichtbaar zijn. Als u na het lezen van deze folder nog vragen heeft, neem dan contact op met de huisartsenpraktijk.

Uw vraag wordt net zo vertrouwelijk en zorgvuldig behandeld als via de telefoon of in de spreekkamer. Het antwoord vindt u op deze site, bij 'Overzicht vraag en antwoord'. Dit overzicht is alleen voor u toegankelijk, met uw wachtwoord.

Kies eerst een onderwerp of medewerker voordat u de vraag stelt. Extra informatie over de onderwerpen vindt u bij 'Toelichting'. Voor informatie over de medewerker klikt u op 'meer informatie'.

 

Contact

Telefoon 0596-572918
 

Huisartsenpraktijk van Lune

Molenweg 16
9919 AH Loppersum
Telefoon:
0596-572918
Fax:
0596-573046
Spoednummer 0596-571284
Routebeschrijving >