Praktijkfolder

Praktijkfolder Huisartsenpraktijk van Lune


Huisartsenpraktijk van Lune

Molenweg 16
9919 AH Loppersum
Telefoon: 0596-572918
Fax: 0596-573046

Spoednummer 0596-571284

vanlune.praktijkinfo.nl

E-mail: assistentevanlune@ezorg.nl


Huisartsenpraktijk van Lune

Welkom op de website

Huisartspraktijk van Lune is gevestigd in Loppersum

Wij zijn een solo-praktijk, apotheekhoudend en werken samen in een klein hecht team.

Onze opvatting van huisartsenzorg: zorg dichtbij huis, in een vertrouwde omgeving.

Om u nog beter van dienst te zijn, kunt u op onze site 24 uur per dag, 7 dagen per week informatie vinden over onze praktijk. Blader gerust eens door de inhoud, want de informatie op onze site wordt regelmatig onderhouden en vernieuwd.   

Onze praktijk is  DEKRA geaccrediteerd. Met dit certificaat mogen patiënten, onze medewerkers en onze collega's er op vertrouwen dat wij verantwoorde zorg en kwaliteit leveren én blijven werken aan verbetering.

Wilt u gebruik maken van het interactieve deel van de website moet u zich eerst registreren. Dit betreft: recepten, econsulten, afspraak maken. Dit deel van de website is optimaal beveiligd ivm het versturen van medische gegevens.

Na uw aanmelding bekijken wij of u patient van ons bent. U krijgt dan een email terug. Lukt iets niet of heeft u vragen, dan kunt u ook onze assistentes bellen.

Gebruikt u het contactformulier en onze emailadressen niet voor medische vragen ivm privacy gevoeligheid .

 

t 0596 - 57 29 18

e assistentevanlune@ezorg.nl

Praktijkinformatie

Adres:

molenweg 16 (naast het gemeentehuis)

9919 AH Loppersum

 

Spoednummer: 0596571284

Telefoonnummer: 0596572918

Faxnummer:0596573046

Email (niet voor medische vragen)  assistentevanlune@ezorg.nl

Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben, neemt u dan contact met ons op via het contactformulier.

Spoedgevallen

Voor spoedgevallen kunt u altijd een beroep op ons doen. Mocht de telefoonlijn bezet zijn, dan kunt u ons bereiken via het speciale spoednummer (0596) 57 12 84.
Ook bij verwondingen of spoedeisende klachten verzoeken wij u ons eerst te bellen, waarna u direct naar de praktijk kunt komen.

Indien iedere seconde telt, belt u dan het alarmnummer 112 en de huisarts!

 

Openingstijden

De praktijk (en de apotheek) is geopend op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur. Op woensdag zijn we geopend van 8.00 tot 12.00 uur.

De praktijk is tussen 12.00 en 13.00 uur gesloten ivm pauze. Vanzelfsprekend zijn we dan wel bereikbaar voor spoedgevallen.

 

 

 

 

Assistentie en praktijkondersteuning

De assistente neemt een belangrijke plaats in de huisartsenpraktijk.


Ze heeft de volgende taken:

● Ondersteuning van de huisarts bij het spreekuur.

● Organisatie van het spreekuur en de huisbezoeken.

● Geven van medische en farmaceutische adviezen.

De assistente vraagt bij het maken van een afspraak naar de klachten (ook wel triage genoemd). Niet omdat ze u "af wil houden" maar om in te kunnen schatten hoe snel u gezien moet worden, hoeveel tijd dit in beslag gaat nemen en bij welke hulpverlener u het beste terecht kunt.

Voorbeeld 1: een patient klaagt over een verminderd gevoel en kracht van de linkerarm en wil voor de volgende dag een afspraak maken; de assistente zal dit niet accepteren omdat deze patient binnen enkele uren gezien moet worden omdat er sprake kan zijn van een beroerte.

Voorbeeld2:Als een patient het gevoel heeft dat zijn oren dicht zitten kan de assistente de oren uitspuiten en hoeft de dokter deze patient niet te zien.

Voorbeeld3:Een patiente wil graag een spiraaltje laten plaatsen. De assistente berekend extra tijd (20 minuten) en zorgt dat de benodigde instrumenten gesteriliseerd zijn en de ruimte gereserveerd wordt.


Bij de assistente kunt u voor een aantal verrichtingen terecht:

 • Bloedsuikermetingen
 • Hb metingen
 • Injecties
 • bloeddrukcontroles
 • urine onderzoek
 • zwangerschapstesten
 • hechtingen verwijderen
 • oren uitspuiten
 • inhalatieinstructie
 • bloedafnam

Daarnaast kan de assistente u velerlei adviezen geven, of dit in het overleg met de huisarts bespreken. Om e.e.a. zorgvuldig te kunnen doen heeft de assistente vrijwel dagelijks haar eigen spreekuur; voor dit spreekuur kunt u een afspraak maken. Ook voor de assistentes geldt het beroepsgeheim; alle door u verstrekte informatie blijft strikt prive.

 

Praktijkondersteuning

De POH-S (PraktijkOndersteuner Huisartsenzorg Somatiek)(Aline Bouma) ondersteunt de huisarts in het begeleiden van patiënten met een lichamelijke chronisch aandoening. Zo geeft de praktijkondersteuner voorlichting over het ziektebeeld, begeleidt de patiënt bij medicatiegebruik en veranderingen in de leefstijl en voert controle-onderzoek uit.

De POH-S begeleidt patiënten met onder anderen de volgende aandoeningen:

 • Astma/COPD
 • Diabetes mellitus (suikerziekte)
 • Cardio vasculair risico management (hart- en vaatziekten)

Andere taken van de POH-S zijn:

 • Over de patiënt overleggen met andere disciplines of de patiënt doorverwijzen naar andere disciplines
 • Het regelen/organiseren van de zorg rondom de patiënt binnen de eerste en tussen de tweede en de eerste lijn
 • Organisatie en evaluatie van de preventieve activiteiten
 • Het in gang houden en evalueren van de kwaliteitverbeterende activiteiten in de praktijk

Praktijkondersteuner GGZ

Christie van Kapel, praktijkondersteuner voor geestelijke gezondheidszorg (POH GGZ) is sinds 2013 aan onze praktijk verbonden. Zij is sociaal psychiatrisch verpleegkundige en heeft veel kennis en ervaring met mensen met psychische en psychosociale klachten. Met een POH GGZ in de praktijk is er de mogelijkheid om snel en laagdrempelig aan de slag te gaan met psychische en psychosociale klachten.

Christie werkt 1 dag in de week bij ons in de praktijk, meestal op donderdag en af en toe op vrijdag.

Wat kan de POH GGZ voor u doen?

In een gesprek brengt de POH GGZ met u uw klachten en vragen in kaart. Ook is het mogelijk dat met u gesproken wordt over de geschiedenis van uw klachten en wat u reeds geprobeerd heeft om van uw klachten af te komen. In bepaalde gevallen is een kortdurende behandeling van of ondersteuning bij deze klachten binnen de huisartsenpraktijk mogelijk. In andere gevallen wordt gekeken hoe en waar de klachten elders het beste opgepakt kunnen worden. Dit kan een vervolgtraject zijn bij bijvoorbeeld maatschappelijk werk, een psychologenpraktijk of een GGZ-instelling. De POH GGZ zal dit advies met u en de huisarts bespreken. 

De POH GGZ kan daarbij dus helpen door:

 • het verhelderen van problemen;
 • het geven van advies over behandeling en verwijzing;
 • (in sommige gevallen) kortdurende behandeling in de huisartsenpraktijk;
 • nazorg na behandeling in de GGZ.

Hoe komt een afspraak bij de POH GGZ tot stand?
U kunt met uw huisarts bespreken of een gesprek met de POH GGZ voor u zinvol kan zijn. Als dat het geval is, wordt een eerste gesprek met de POH GGZ gepland. 

Afspraak maken

Spreekuur op afspraak

Het spreekuur wordt gehouden op iedere werkdag. Voor het spreekuur moet u altijd vooraf een afspraak maken. Het is niet mogelijk om afspraken via email te maken.

U kunt voor een afspraak de praktijk bellen op werkdagen tussen 8 en 10 uur.

Bij het maken van een afspraak zal de assistente vragen naar de reden van uw contact. Ze is daartoe opgeleid en doet dat om zo goed mogelijk een inschatting te maken van de aard en spoedeisendheid uw eventuele klachten. De assistente is (net als de huisarts) verplicht om vertrouwelijk met uw informatie om te gaan.

Meer tijd

Heeft u meerdere klachten of vragen? Geef het aan bij het maken van de afspraak, we kunnen er rekening mee houden in onze agenda.

Wanneer het niet mogelijk is om zelf naar de praktijk te komen, dan kan de huisarts u ook thuis bezoeken. De assistente beoordeelt, eventueel samen met de huisarts, of een huisbezoek afgelegd wordt. Het huisbezoek is niet bedoeld voor mensen die geen tijd of geen vervoer hebben om naar het gewone spreekuur te komen.

 

Telefonisch spreekuur

Voor korte medische adviezen kunt u tussen 8.00 en 12.00 uur een telefonisch consult aanvragen. De assistente noteert uw vraag en de arts belt u tussen 13.00 en 13.30 uur terug.

 

 

Huisbezoek

Wanneer het niet mogelijk is om zelf naar de praktijk te komen, kunt u tussen 8.00 en 10.00 uur een visite aanvragen. Bijvoorbeeld omdat u te ziek, (tijdelijk) gehandicapt of slecht ter been bent.

De assistente beoordeelt, eventueel samen met de huisarts, of een huisbezoek afgelegd wordt.

Het verdient de voorkeur dat u naar de praktijk komt; hier zijn alle faciliteiten aanwezig om u optimaal te onderzoeken.

Het huisbezoek is niet bedoeld voor mensen die geen tijd of geen vervoer hebben om naar het gewone spreekuur te komen.

 

Avond-, nacht- en weekenddienst

Huisartsenpost/doktersdienst

Buiten kantooruren kunt u voor spoedeisende huisartsenzorg terecht bij de Centrale Doktersdiensten Groningen.

Hoe werkt het?

U belt 0900-9229. Uw naam, adres en verzekeringsgegevens worden het eerst gevraagd. Zorg ervoor dat u deze bij de hand heeft. Vervolgens wordt u teruggebeld door een doktersassistente, die uw klachten opneemt en nadere afspraken met u maakt. Is de situatie zo ernstig dat u niet kunt wachten, dan wordt onmiddellijk hulp geregeld.

De consulten worden meestal aangeboden in de huisartsenpost bij het Delfzicht Ziekenhuis. 's Nachts kunt terecht in Groningen. Wij ontvangen hiervan de volgende dag bericht.

Als u wilt dat uw medicatiegegevens en belangrijke gegevens over uw gezondheid bekend zijn bij de doktersdienst kunt u bij ons aangeven of u hiervoor toestemming geeft of via www.ikgeeftoestemming.nl

 

 

Contact

Telefoon 0596-572918
 

Huisartsenpraktijk van Lune

Molenweg 16
9919 AH Loppersum
Telefoon:
0596-572918
Fax:
0596-573046
Spoednummer 0596-571284
Routebeschrijving >