Passanten/visiting guests

Visiting guest are welcome to attend our practice and pharmacy. Please read our " explanation form" en fill out the " registration form visiting guests" in advance. If you need immediate medical care you can fill out the form on a later notice.

Het heeft altijd de voorkeur dat u zorg of medicatie bij uw eigen huisarts en apotheek betrekt. Natuurlijk kunt u voor noodzakelijke zorg of medicatieverstrekking altijd bij ons terecht.

Wanneer u als passant op consult komt in onze apotheekhoudende huisartsenpraktijk of medicatie bestelt, terwijl u niet bij ons ingeschreven bent als vaste patiënt, zijn wij wettelijk verplicht u naar uw medische achtergrond te vragen. Om u goede zorg te leveren nemen wij deze gegevens op in ons patiëntenbestand.

Zonder deze gegevens kunnen we geen (passende) zorg bieden. Wij vragen u dan ook om vooraf ons  passantenformulier in te vullen.  Dit formulier kunt u ophalen bij onze praktijk of hier downloaden. De assistente voert alle gegevens in de computer in, zodat onze elektronische medicatiebewakingssystemen ook geactiveerd worden.

Als u een medicatieoverzicht van uw eigen apotheek of huisarts heeft, vragen we u deze bij de assistente af te geven. Vergeet niet om het formulier te ondertekenen!

Wanneer u naar aanleiding van het consult medicijnen krijgt ontvangt u van ons een nieuw en/of aanvullend medicatieoverzicht. Geeft u deze aan uw eigen apotheek en huisarts zodat zij op de hoogte zijn van uw medicijngebruik.

Meestal kunnen we de kosten direct doorberekenen aan uw zorgverzekeraar. Wanneer dit niet mogelijk is, kunt u kosten verbonden aan het eventuele huisartsbezoek en/of de medicatie direct (contant of per pin) voldoen. U krijgt dan een nota mee die u bij uw zorgverzekeraar kan indienen.

Graag vernemen wij het als u aanvullende vragen heeft.

Contact

Telefoon 0596-572918
 

Huisartsenpraktijk van Lune

Molenweg 16
9919 AH Loppersum
Telefoon:
0596-572918
Fax:
0596-573046
Spoednummer 0596-571284
Routebeschrijving >