Inschrijving/uitschrijving

Inschrijving/verhuizing 

Inschrijving in de praktijk

U bent welkom in onze praktijk als u woonachtig bent in de postcodegebieden 9911 t/m 9914 of 9917 t/m 9923.  Via het inschrijfformulier (zie blok interactie rechts op de website)  kunt u zich bij ons in de praktijk inschrijven.

Overschrijven naar een andere huisarts

Indien u bij een andere huisarts ingeschreven bent is het van belang dat uw medisch dossier aan deze huisarts wordt overgedragen. Bij wet zijn hier regels voor opgesteld. Deze regels passen wij toe aan de hand van het advies van de artsenfederatie KNMG.   Voor een correcte overdracht hebben we de volgende informatie nodig:

  • Naam en adresgegevens nieuwe huisarts.
  • Een individuele toestemmingsverklaring van iedere patient van 12 jaar en ouder.
  • Door de wettelijk vertegenwoordigers (mede) ondertekende toestemmingsverklaring voor iedere patient tot 12 jaar en wilsonbekwame patienten (let op dus bij gescheiden ouders in meeste gevallen door beide ouders laten tekenen).

Door het  hier te downloaden, invullen en onderteken van het " Verzoek tot overdracht medische gegevens" kunt u ons deze informatie en de vereiste toestemming verschaffen.

Zodra de ingevulde en ondertekende formulieren bij ons zijn afgegeven dragen wij zorg voor de overdracht van het medisch dossier aan de nieuwe huisarts.

Contact

Telefoon 0596-572918
 

Huisartsenpraktijk van Lune

Molenweg 16
9919 AH Loppersum
Telefoon:
0596-572918
Fax:
0596-573046
Spoednummer 0596-571284
Routebeschrijving >