Assistentie en praktijkondersteuning

De assistente neemt een belangrijke plaats in de huisartsenpraktijk.


Ze heeft de volgende taken:

● Ondersteuning van de huisarts bij het spreekuur.

● Organisatie van het spreekuur en de huisbezoeken.

● Geven van medische en farmaceutische adviezen.

De assistente vraagt bij het maken van een afspraak naar de klachten (ook wel triage genoemd). Niet omdat ze u "af wil houden" maar om in te kunnen schatten hoe snel u gezien moet worden, hoeveel tijd dit in beslag gaat nemen en bij welke hulpverlener u het beste terecht kunt.

Voorbeeld 1: een patient klaagt over een verminderd gevoel en kracht van de linkerarm en wil voor de volgende dag een afspraak maken; de assistente zal dit niet accepteren omdat deze patient binnen enkele uren gezien moet worden omdat er sprake kan zijn van een beroerte.

Voorbeeld2:Als een patient het gevoel heeft dat zijn oren dicht zitten kan de assistente de oren uitspuiten en hoeft de dokter deze patient niet te zien.

Voorbeeld3:Een patiente wil graag een spiraaltje laten plaatsen. De assistente berekend extra tijd (20 minuten) en zorgt dat de benodigde instrumenten gesteriliseerd zijn en de ruimte gereserveerd wordt.


Bij de assistente kunt u voor een aantal verrichtingen terecht:

 • Bloedsuikermetingen
 • Hb metingen
 • Injecties
 • bloeddrukcontroles
 • urine onderzoek
 • zwangerschapstesten
 • hechtingen verwijderen
 • oren uitspuiten
 • inhalatieinstructie
 • bloedafnam

Daarnaast kan de assistente u velerlei adviezen geven, of dit in het overleg met de huisarts bespreken. Om e.e.a. zorgvuldig te kunnen doen heeft de assistente vrijwel dagelijks haar eigen spreekuur; voor dit spreekuur kunt u een afspraak maken. Ook voor de assistentes geldt het beroepsgeheim; alle door u verstrekte informatie blijft strikt prive.

 

Praktijkondersteuning

De POH-S (PraktijkOndersteuner Huisartsenzorg Somatiek)(Aline Bouma) ondersteunt de huisarts in het begeleiden van patiënten met een lichamelijke chronisch aandoening. Zo geeft de praktijkondersteuner voorlichting over het ziektebeeld, begeleidt de patiënt bij medicatiegebruik en veranderingen in de leefstijl en voert controle-onderzoek uit.

De POH-S begeleidt patiënten met onder anderen de volgende aandoeningen:

 • Astma/COPD
 • Diabetes mellitus (suikerziekte)
 • Cardio vasculair risico management (hart- en vaatziekten)

Andere taken van de POH-S zijn:

 • Over de patiënt overleggen met andere disciplines of de patiënt doorverwijzen naar andere disciplines
 • Het regelen/organiseren van de zorg rondom de patiënt binnen de eerste en tussen de tweede en de eerste lijn
 • Organisatie en evaluatie van de preventieve activiteiten
 • Het in gang houden en evalueren van de kwaliteitverbeterende activiteiten in de praktijk

Praktijkondersteuner GGZ

Christie van Kapel, praktijkondersteuner voor geestelijke gezondheidszorg (POH GGZ) is sinds 2013 aan onze praktijk verbonden. Zij is sociaal psychiatrisch verpleegkundige en heeft veel kennis en ervaring met mensen met psychische en psychosociale klachten. Met een POH GGZ in de praktijk is er de mogelijkheid om snel en laagdrempelig aan de slag te gaan met psychische en psychosociale klachten.

Christie werkt 1 dag in de week bij ons in de praktijk, meestal op donderdag en af en toe op vrijdag.

Wat kan de POH GGZ voor u doen?

In een gesprek brengt de POH GGZ met u uw klachten en vragen in kaart. Ook is het mogelijk dat met u gesproken wordt over de geschiedenis van uw klachten en wat u reeds geprobeerd heeft om van uw klachten af te komen. In bepaalde gevallen is een kortdurende behandeling van of ondersteuning bij deze klachten binnen de huisartsenpraktijk mogelijk. In andere gevallen wordt gekeken hoe en waar de klachten elders het beste opgepakt kunnen worden. Dit kan een vervolgtraject zijn bij bijvoorbeeld maatschappelijk werk, een psychologenpraktijk of een GGZ-instelling. De POH GGZ zal dit advies met u en de huisarts bespreken. 

De POH GGZ kan daarbij dus helpen door:

 • het verhelderen van problemen;
 • het geven van advies over behandeling en verwijzing;
 • (in sommige gevallen) kortdurende behandeling in de huisartsenpraktijk;
 • nazorg na behandeling in de GGZ.

Hoe komt een afspraak bij de POH GGZ tot stand?
U kunt met uw huisarts bespreken of een gesprek met de POH GGZ voor u zinvol kan zijn. Als dat het geval is, wordt een eerste gesprek met de POH GGZ gepland. 

Contact

Telefoon 0596-572918
 

Huisartsenpraktijk van Lune

Molenweg 16
9919 AH Loppersum
Telefoon:
0596-572918
Fax:
0596-573046
Spoednummer 0596-571284
Routebeschrijving >