Astma/COPD spreekuur

Astma en COPD zijn longaandoeningen waarbij sprake is van een chronische ontsteking van de luchtwegen.

De chronische ontsteking leidt tot vernauwing van de luchtwegen en daardoor ontstaan klachten als hoesten en kortademigheid. Het verschil tussen astma en COPD is dat astmapatiënten soms klachtenvrij kunnen zijn, bij COPD is dat vaak niet het geval. Daarnaast neemt de ernst van de klachten bij COPD in de loop van de jaren vaak toe en bij astma hoeft dat niet het geval te zijn.

Indien u Astma of COPD heeft en daar medicatie voor moet gebruiken, is geregelde controle zinvol. Voor patiënten met COPD met relatief weinig klachten is een spreekuurcontrole met spirometrie (longfunctie onderzoek ofwel 'blaastest') minimaal één keer per jaar zinvol. 

In onze praktijk worden patienten via Certe (huisartsenlaboratorium) opgeroepen voor een longfunctietest.
 
COPD

Volgens de World Health Organization is COPD derde doodsoorzaak in Nederland, na hart- en vaatziekten en kanker.  Daarnaast neemt de zorgvraag ten behoeve van mensen met COPD sterk toe. Nederland telt momenteel ruim 300.000 mensen met COPD (RIVM 2009) en dit aantal zal, uitgaande van demografische ontwikkelingen en rookgedrag in de afgelopen decennia, fors stijgen met bijna 40%.

Het belang van vroeg-diagnostiek is dus groot en kan daarmee ook op zorgkosten bespaart worden. De kosten kunnen verminderen door vroegtijdige en betere diagnosestelling en behandeling , casefinding en (zelf)management van COPD.

Om tot goede zorg van COPD patiënten te komen is het van groot belang dat de diagnose conform de geldende afspraken wordt gesteld, dat de classificatie, de risicofactoren en de bijkomende aandoeningen bekend zijn en dat daarmee duidelijk wordt welke behandeldoelen gesteld kunnen worden. Kortom, de optimalisatie van diagnostiek van COPD in de eerste lijn is een voorwaarde om te komen tot goede COPD ketenzorg. Onze praktijk neemt deel aan de ketenzorg via de GHC (Groninger Huisartsen Cooperatie).

Contact

Telefoon 0596-572918
 

Huisartsenpraktijk van Lune

Molenweg 16
9919 AH Loppersum
Telefoon:
0596-572918
Fax:
0596-573046
Spoednummer 0596-571284
Routebeschrijving >