Triage door assistentes

De assistentes vragen bij het maken van een afspraak de klachten naar de reden van uw komst. Dit wordt triage genoemd. Het hoofddoel van triage is dat patiënten niet onnodig lang wachten bij klachten die voorrang behoeven. Voor (bijna) elke klacht bestaan landelijk gebruikte stroomschema's. Hierin staan een aantal vragen waarmee de assistente snel kan beoordelen op welke termijn de patiënt gezien moet worden.

Het kan bijvoorbeeld voorkomen dat een patiënt belt met klachten die wijzen op een CVA (beroerte), maar die de patiënt zelf niet als zodanig herkent. Het is belangrijk dat iemand met deze klachten zo snel mogelijk in het ziekenhuis wordt beoordeeld. Deze patient dient dus met spoed door de huisarts gezien worden.

Andersom is het zo, dat een kind van 2 jaar met 1 dag oorpijn nog niet gezien hoeft te worden. Het landelijk afgesproken beleid is namelijk dat we een oorontsteking pas na drie dagen behandelen met antibiotica. Tot die tijd kan worden volstaan met pijnstilling en neusspray. Deze adviezen kunnen ook telefonisch gegeven worden. Komt een dergelijk patiëntje na 1 dag al op het spreekuur, dan zal de huisarts dezelfde adviezen geven. Dit betekent dat ouders en kind eigenlijk voor niets op het spreekuur zijn gekomen en beter pas op dag drie een afspraak hadden kunnen krijgen.

Nog een voorbeeld: iemand belt voor een afspraak bij de huisarts. Op het spreekuur gekomen blijkt dat het gaat om het uitspuiten van oren. Vervolgens moet deze persoon nog een paar dagen druppelen met olie om een paar dagen later nogmaals langs te komen. Door meteen uit te vragen waar deze persoon een afspraak voor wil, kan de assistente adviseren om eerst te druppelen en een afspraak voor enkele dagen later maken op het assistentenspreekuur voor het uitspuiten van de oren.

Een tweede voordeel van triage is dat de assistenten in kan schatten hoeveel tijd er ongeveer nodig zal zijn voor het consult. Het beoordelen van een moedervlek kost ongeveer 5 minuten tijd, maar voor iemand met buikklachten, moeheid en hoofdpijn kan beter 15 minuten worden ingepland. Op deze manier hopen we de wachttijden in de wachtkamer tot een minimum te beperken.

We begrijpen dat een dergelijke verandering even wennen is voor de patiënten, maar het doel is een verbeterde hulpverlening. Het is belangrijk te weten dat onze assistentes, net als de artsen, een geheimhoudingsplicht hebben en dus vertrouwelijk met uw informatie omgaan. We hopen dan ook op uw medewerking. Op het moment dat iemand telefonisch geen informatie wil geven over de reden van komst, zal de assistente vragen of het nodig is dat er dubbel tijd ingepland wordt. Daarnaast zal ze ons laten weten dat er verder geen informatie beschikbaar was, zodat wij tijdens het consult nogmaals uit kunnen leggen wat de achterliggende gedachte van de triage is.

Contact

Telefoon 0596-572918
 

Huisartsenpraktijk van Lune

Molenweg 16
9919 AH Loppersum
Telefoon:
0596-572918
Fax:
0596-573046
Spoednummer 0596-571284
Routebeschrijving >